Beteende-coaching

Första besöket

149 €

Tilläggsbesök

65 € / t

Kilometerersättning

0,50 € / km

I beteende-coachingen ingår en EMRA-utvärdering. Utvärderingen görs på basen av information som har getts i förväg och på basen av observationer som gjorts under besöket.

Ett hembesök räcker 1,5-2 timmar

Skriftliga direktiv efter hembesöket.

I samband med det första besöket debiterar vi 65€ / timme för den tid som överstiger 2 t.

Fyll i frågeformuläret!

Beteende-coaching via Skype

Pris per timme

70 € / h

Fortsatt träning

60 € / h

I Skype-coachingen ingår en EMRA utvärdering. Utvärderingen görs på basen av uppgifter som har getts på förhand.

Beteende-coaching via Skype

Skriftliga direktiv efter Skype-träffen via e-post

Fyll i frågeformuläret!

Valp-coaching

Paketpris

150 € + 0,50 €/km

Valpcoachingen är avsedd att stöda 8-16 veckor gamla valpar och deras familjer när det gäller uppfostran och anpassning. Med hjälp av träning kan man från första början förebygga eventuella problembeteenden.

Ett skräddarsytt träningspaket består av tre hembesök (c:a 60 min/gång)

Ta kontakt via e-post info@pawesome.fi

Coaching för omplacerings- och rescuehundar

Paketpris 3 ggr

185 €

Paketpris 5 ggr

245 €

Enskilda möten

70 €

Kilometerersättning

0,50 € / km

Vi stöder er med att anpassa hunden till det nya hemmet och hjälper er skapa en god relation till den nya familjemedlemmen.

Mötena äger rum i ert hem och närmiljön. Ett möte varar i ca 60 minuter.