Stella

Djur och framför allt hundar har alltid fascinerat mig, säkerligen redan innan jag lärde mig att gå!

Djur och framför allt hundar har alltid fascinerat mig, säkerligen redan innan jag lärde mig att gå!

Jag har alltid velat förstå dessa underbara varelser, vad de tänker och vad de känner, och senare varför de beter sig som de gör.

Trots mitt intresse för djur inledde jag min yrkeskarriär med att arbeta med barn och utbildade mig senare till lärare vid Stockholms universitet och arbetade en tid inom detta yrke med stor glädje. Dock växte mitt intresse för hundar och då tidpunkten var den rätta valde jag att återigen sätta mig i skolbänken för att utbilda mig till hundkonsult vid Borgå Folkakademi.

I utbildningen ingick inte enbart teoretiska kunskaper, jag fick också möjlighet att praktisera vid Ledarhundskolan i Vanda ett helt år, samt att åka till Israel för att arbeta med hundar på rescue shelter. Efter min utbildning vid Borgå Folkakademi började jag arbeta på ett par olika hundskolor i Helsingfors (Koirakoulu Kompassi och Sporttihurtta) där jag mestadels drog valpkurser och diverse lydnadskurser.

Dock ville jag vidareutbilda mig och fortsatte därför mina studier i England vid Centre of Applied Pet Ethology. På COAPE fick jag lära mig en banbrytande metodik baserad på de nyaste vetenskapliga studierna gällande däggdjurs emotionella liv, någonting som väsentligt har fördjupat mina kunskaper om både hund och katt.

Utbildningar

COAPE (Centre of Applied Pet Ethology UK) Diploma in The Principles of Companion Animal Behaviour and Training, 2016-2017.
Hundmassörsutbildning – Weter, 2016-2017.
Dobo instruktör – Koirakoulu Kompassi, 2016
Hundinstruktörsutbilndning – Taitoa tassuihin, 2015
Hundkonsultlinjen – Borgå Folkakademi 2015-2016

Övriga föreläsningar & kurser

Smart Reinforcement – Karen Pryor Academy (Ken Ramirez)

Clicker Expo Luminos – UK (Ramirez, Wood Brown, Dr. Rosales-Ruiz, Parson, Stewart, Friedman)

The Ranch Experience – Karen Pryor National Training Centre, USA (Ken Ramirez)

Think Again – Perspectives & Practises for the Experienced Trainer, Karen Pryor National Training Centre, USA (Ken Ramirez)

Lemonade Conference – IAABC & FDSA (40+ föreläsare)

African Wild Dog Behaviour – Coape International

ZooSpensefull Online Workshop (Peter Giljam)

Hundens impulsiva beteende (Jirka Vierimaa)
Bestraffning som skolningsmetod (Tommy Wirén)
Hundens kognition (Katriina Tiira)
Första hjälpen (Koirakolu Visio)
Lugnande signaler (Rakkaat Haukut)
Aktivering och berikning (Rakkaat Haukut)